Bedrijfsvilla zicht

F.05 KOOP

Per verdieping: 79 m2
Aantal verdiepingen: 3
Totaal m2 bvo: 237 m2
Aantal parkeerplaatsen: 5
Verkoopprijs von, excl btw: € 348.750

 

Deze bedrijfsvilla van het project “De Fruitplukker” is op de duurzame toekomst voorbereid. Dat betekent CO2-neutraal; goed geïsoleerd, geen gas, maar zonnepanelen. Daarnaast is de bedrijfsvilla indien gewenst in een handomdraai aangesloten op glasvezelinternet.

De bedrijfsvilla is verder in te delen op basis van eigen wensen en bestemming. Er zijn diverse optiemogelijkheden, zoals: elektrische overheaddeuren, glaspui, plateaulift.

In principe leveren wij de ruimte casco op. Heb je liever dat we meedenken over de indeling van het pand of de totale afbouw verzorgen? Dat kan uiteraard ook.

 

Bestemming

De bestemming van De Fruitplukker is: gemengde doeleinden. Deze bedrijfsvilla is dus te gebruiken als kantoorfaciliteit op de verdieping in combinatie met opslag, showroom of praktijkruimte.

 

Technische omschrijving

Algemene informatie:

Omdat bij het bouwen veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoud de verkoper zich het recht voor, op of aan de opstallen, de naar zijn/haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Alle in de tekeningen genoemde maten zijn circa maten en geven op basis van de beschikbare gegevens de best mogelijke informatie weer. Alle informatie in deze technische omschrijving over het plan wordt gegeven onder voorbehoud goedkeuring door Bouw en Woningtoezicht, alsmede de Nutsbedrijven.

De perspectieftekeningen cq. artist impressions zijn in een vroeg stadium vervaardigd en geven derhalve slechts een impressie, waardoor kleine afwijkingen mogelijk zijn. De reële kleur van de gevel, plaatmaterialen, schilderwerk en dakbedekking kan afwijken. De terreininrichting is naar eigen visie ingevuld. De situatietekening geeft een voorlopige inrichting van de openbare ruimte aan. Aan deze tekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van het bedrijfsgebouw en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij verkoper bekende gegevens. Wijzigingen hieromtrent vallen buiten de verantwoordelijkheid van verkoper.

 

Peil:

Als Peil geld bovenkant, door koper aan te brengen, dekvloer. De ruwe begane grond vloer wordt gestort op 60mm minus peil.

 

Zonnepanelen:

De bedrijfvilla is ontworpen volgens de allerlaatste eisen op het gebied van isolatie en CO2 uitstoot. Mede daarom is het dak voorzien van 12 stuks PV panelen inclusief omvormer. Het systeem wordt geheel gebruiksklaar aangesloten en aan koper opgeleverd. De verwachte jaaropbrengst is 2.900 kWh. Specificatie van de zonnepanelen kan op aanvraag aan koper worden verstrekt.

 

Grondwerk en bestratingen:

De bestrating van de parkeerplaatsen bestaat uit betonklinkers, kleur nader te bepalen. De parkeervakken worden aangegeven middels belijning in de klinker bestrating in een afwijkende kleur. Daar waar nodig worden voor waterafvoer de benodigde straatkolken aangebracht.

Aan de achtergevelzijde wordt een pad aangebracht van ca. 120cm breed bestaande uit trottoirtegels, afmeting tegels: 30 x 30cm, kleur grijs.

 

Betonwerk en vloeren:

Onder de bouwmuren wordt een fundering op boorpalen aangebracht, e.e.a. volgens de berekening van de constructeur. De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ruwe betonvloer met een Rc-waarde van 3,5 m2K/W. de vloer dient door koper nog te worden voorzien van een dekvloer. De maximale belasting van de begane grondvloer is 1000 kg/m2.

De vloeren van de 1e en 2e verdieping worden uitgevoerd als een onafgewerkte betonnen plaatvloer. De maximale belasting voor deze vloeren is (inclusief eventueel door derden te plaatsen scheidingswanden), 350 kg/m2. De vloer kan door koper worden afgewerkt met een afwerkvloer van 60mm.

 

Riolering:

De binnenriolering van het eventueel te plaatsen toilet wordt volgens de op tekening aangegeven plaats aangebracht als afgedopt rioolpunt in de begane grondvloer. De hemelwaterafvoeren worden aangelegd conform tekening en berekening. De binnenriolering en hemelwaterafvoeren worden volgens de gemeentelijke voorschriften aangelegd en aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De hemelwaterafvoeren en de binnenriolering worden uitgevoerd in PVC .

 

Bouwmuren en gevels:

De onderlinge scheidingswanden worden uitgevoerd in onafgewerkte kalkzandsteen lijmelementen. De buitenwanden worden uitgevoerd in samengestelde houtskeletbouw elementen aan de buitenzijde voorzien van metselwerkstrips, gelijmd aangebracht en gevoegd afgewerkt.

De horizontale kaders en de dakrandafwerking worden uitgevoerd in aluminium zetwerk, gepoedercoat in kleur volgens opgave architect. Alle gevels hebben een isolatiewaarde van minimaal Rc=4,5 m2K/W.

 

Kozijnen, ramen, deuren en trappen:

De buitenkozijnen,-ramen en –deuren worden vervaardigd van hardhout onder KOMO-keur. De buitenkozijnen,-ramen en –deuren worden aan de buitenkant afgewerkt in een dekkende gemeenschappelijke kleur volgens opgave architect. Alle draaiende delen in de hardhouten gevelkozijnen worden voorzien van veiligheidsgarnituur SKG**.

De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap op de begane grond is een dichte trap. De trap op de 1e verdieping is een open trap. Beide trappen zijn voorzien van een machinaal aangebrachte witte grondlaag.

 

Metaalwerken:

De gehele staalconstructie wordt gestraald en 1 maal fabrieksmatig gespoten aangebracht. Eventuele beschadigingen worden in het werk bijgewerkt, waarbij kleine kleurverschillen qua tint onvermijdelijk zijn.

 

Dakconstructie en dakbedekkingen:

De dakconstructie wordt voorzien van een betonnen plaatvloer, waarop afschotisolatieplaten worden aangebracht met een Rc-waarde van 6.0m2K/W. De daken worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden binnen in de bedrijfsruimte aangebracht. De dakopstanden worden voorzien van de benodigde noodoverlopen. In het dak van unit F.05 wordt een daktoetredingsluik geplaatst welke bedoeld is voor gezamenlijke toetreding op het dak voor onderhoud etc.

 

Beglazing en schilderwerk:

Alle beglazing in de buitengevel wordt uitgevoerd in isolerende beglazing HR++. De buitenzijde van de gevelkozijnen worden dekkend afgelakt opgeleverd.

De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde machinaal gespoten en dienen door koper nader te worden afgewerkt.

 

Binnenafwerking:

De bedrijfsvilla wordt casco aan koper opgeleverd en kan mede daarom geheel naar wens en inrichting door koper worden afgewerkt. De trappen met hekwerken worden fabrieksmatig in de grondverf opgeleverd. De trapgataftimmeringen worden voorzien van plaatmateriaal voorzien van een grondlaag. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde niet afgetimmerd. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed/gespoten, e.e.a. volgens opgave constructeur.

 

Nutsaansluitingen:

De meterkast wordt uitgevoerd als een prefab meterkast afmeting volgens de eisen van het nutsbedrijf. De meterkast is uitgevoerd in een geplastificeerd afgewerkt plaatmateriaal.

In de meterkast wordt de standaard meterkastaansluiting aangebracht voor water, elektra en glasvezel. Voor de invoer van een eventuele telefoonaansluiting is een invoerleiding in de meterkast aanwezig. Omdat de bedrijfsvilla met een lage CO2 uitstoot en een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde zijn ontworpen is er geen gasaansluiting in het bedrijfsgebouw.

 

Installaties:

Standaard wordt de meterkast voorzien van een elektra aansluiting 3 x 25 ampère en een wateraansluiting. De bedrijfsvilla wordt standaard voorzien van een dubbele wandcontactdoos in de meterkast en een buitenlichtpunt met armatuur (LED) op schemerschakeling.

Eventuele noodverlichting en/of brandslanghaspels zijn niet in de koopsom inbegrepen. Alle overige voorzieningen dienen door koper in eigen beheer en op zijn/haar kosten te worden aangelegd/aangeschaft.

 

Afbouw- en optiemogelijkheden:

Wijzigingen en aangepaste indelingen zijn, zolang de voortgang van het werk dit toelaat, bespreekbaar. Daarnaast is het uiteraard mogelijk uw bedrijfsruimte geheel naar wens en sleutelklaar te laten afbouwen. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Optiemogelijkheden:

Bouwkundige voorbereidingen voor het laten plaatsen van een plateaulift.

Contact

Jeroen van der Wal
030 662 22 55
bedrijven@waltmann.nl

Waltmann bedrijfshuisvesting

Specificatie

Blok 1 - koop

Blok 2 - huur