Bedrijfsvilla zicht

F.07 HUUR

Per verdieping: 78,8 m2
Aantal verdiepingen: 3
Totaal m2 bvo: 236,4 m2
Aantal parkeerplaatsen: 4
Verhuurprijs: op aanvraag

 

Deze bedrijfsvilla voor verhuur van het project “De Fruitplukker” is op de duurzame toekomst voorbereid. Dat betekent CO2-neutraal; goed geïsoleerd, geen gas, maar zonnepanelen. Daarnaast is de bedrijfsvilla indien gewenst in een handomdraai aangesloten op glasvezelinternet.

De bedrijfsvilla is verder in te delen op basis van eigen wensen en bestemming. Er zijn diverse optiemogelijkheden, zoals: elektrische overheaddeuren, glaspui, plateaulift. In principe leveren wij de ruimte casco op. Heb je liever dat we meedenken over de indeling van het pand of de totale afbouw verzorgen? Dat kan uiteraard ook.

 

BESTEMMING

De bestemming van De Fruitplukker is: gemengde doeleinden. De bedrijfsvilla is dus te gebruiken als kantoorfaciliteit op de verdieping in combinatie met opslag, showroom of praktijkruimte.

 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Algemene informatie:

Omdat bij het bouwen veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de verkoper zich het recht voor, op of aan de opstallen, de naar zijn/haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Alle in de tekening genoemde maten zijn circa-maten en geven op basis van de beschikbare gegevens de best mogelijke informatie weer. Alle informatie in deze technische omschrijving over het plan wordt gegeven onder goedkeuring van Bouw en Woningtoezicht, alsmede de nutsbedrijven.

De perspectieftekeningen en artist impressions zijn in een vroeg stadium vervaardigd en geven daarom slechts een impressie, waardoor kleine afwijkingen mogelijk zijn. De reële kleur van de gevel, plaatmaterialen, schilderwerk en dakbedekking kan afwijken. De terreininrichting is naar eigen visie ingevuld. De situatietekening geeft een voorlopige inrichting van de openbare ruimte aan. Aan deze tekening kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van het bedrijfsgebouw en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij verkoper bekende gegevens. Wijzigingen hieromtrent vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper.

 

Peil:

Als peil geldt de dekvloer, die door koper  zelf aan moet worden gebracht . De ruwe begane vloer wordt gestort op 60 millimeter minus peil.

 

Grondwerk en bestratingen:

De bestrating van de parkeerplaatsen bestaat uit betonklinkers, waarvan de kleur nader te bepalen is. De parkeervakken worden aangegeven middels belijning in de klinkerbestrating in een afwijkende kleur. Voor waterafvoer worden – waar nodig – straatkolken aangebracht. Aan de achtergevelzijde wordt een pad aangelegd van circa 120 centimeter breed, bestaande uit trottoirtegels (afmeting tegels: 30 x 30 centimeter, kleur grijs).

 

Betonwerk en vloeren:

Onder de bouwmuren wordt een fundering op boorpalen aangebracht, volgens de berekening van de constructeur. De beganegrondvloer is een geïsoleerde ruwe betonvloer met een Rc-waarde van 3,5 m2K/W. Deze vloer dient door koper nog te worden voorzien van een dekvloer. De belasting van de begane grondvloer is 1000 kg/m2.

De vloeren van de eerste en tweede verdieping worden uitgevoerd als een onafgewerkte betonnen plaatvloer. De maximale belasting voor deze vloeren is 350 kg/m2 – inclusief eventueel door derden te plaatsen scheidingswanden. De vloer kan door de koper worden afgewerkt met een afwerkvloer van 60 millimeter.

 

Riolering:

De binnenriolering van het eventueel te plaatsen toilet wordt volgens de op tekening aangegeven plaats aangebracht als afgedopt rioolpunt in de beganegrondvloer. De hemelwaterafvoeren worden aangelegd conform tekening en berekening. De binnenriolering en hemelwaterafvoeren worden volgens de gemeentelijke voorschriften aangelegd en aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De hemelwaterafvoeren en de binnenriolering worden uitgevoerd in pvc.

 

Bouwmuren en gevels:

De onderlinge scheidingswanden worden uitgevoerd in onafgewerkte kalkzandsteen-lijmelementen. De buitenwanden worden uitgevoerd in samengestelde houtskeletbouwelementen, aan de buitenzijde voorzien van metselwerkstrips – gelijmd aangebracht en gevoegd afgewerkt.

De horizontale kaders en de dakrandafwerking worden uitgevoerd in aluminium zetwerk, gepoedercoat in kleur volgens opgave architect. Alle gevels hebben een isolatiewaarde van minimaal Rc=4,5 m2K/W.

 

Kozijnen, ramen, deuren en trappen:

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaardigd van hardhout onder KOMO-keurmerk. Aan de buitenkant worden deze afgewerkt in een dekkende, gemeenschappelijke kleur, volgens opgave architect. Alle draaiende delen in de hardhouten gevelkozijnen worden voorzien van veiligheidsgarnituur SKG**.

Iedere bedrijfsruimte heeft een geïsoleerde overheaddeur met een breedte van 3800 millimeter en een vrije hoogte van 3200 millimeter. Deze is van binnenuit met de hand bedienbaar. De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. Op de begane grond staat een dichte trap; op de eerste verdieping een open trap. Beide trappen zijn voorzien van een machinaal aangebrachte witte grondlaag.

 

Metaalwerken:

De gehele staalconstructie wordt gestraald en eenmaal fabrieksmatig gespoten aangebracht. Eventuele beschadigingen worden in het werk bijgewerkt, waarbij kleine kleurverschillen qua tint onvermijdelijk zijn.

 

Dakconstructie en dakbedekkingen:

De dakconstructie wordt voorzien van een betonnen plaatvloer, waarop afschotisolatieplaten worden aangebracht met een Rc-waarde van 6.0m2K/W. De daken worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden binnen in de bedrijfsruimte aangebracht. De dakopstanden worden voorzien van de benodigde noodoverlopen.

 

Beglazing en schilderwerk:

Alle beglazing in de buitengevel wordt uitgevoerd in isolerende beglazing HR++. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde machinaal gespoten en dienen door de koper nader te worden afgewerkt.

 

Binnenafwerking:

De bedrijfsruimten worden casco aan de koper opgeleverd en kunnen mede daarom geheel naar wens en inrichting door de koper worden afgewerkt. De trappen met hekwerken worden fabrieksmatig in de grondverf opgeleverd. De trapgataftimmeringen worden voorzien van plaatmateriaal, voorzien van een grondlaag. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde niet afgetimmerd. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed, volgens opgave constructeur.

 

Nutsaansluitingen:

De meterkast wordt uitgevoerd als een prefab meterkast, afmeting volgens de eisen van het nutsbedrijf. De meterkast is uitgevoerd in een geplastificeerd afgewerkt plaatmateriaal. In de meterkast wordt de standaard meterkastaansluiting aangebracht voor water, elektra en glasvezel. Voor de invoer van een eventuele telefoonaansluiting is een invoerleiding in de meterkast aanwezig. Omdat de bedrijfsruimten CO2-neutraal zijn ontworpen met een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde, is er geen gasaansluiting in het bedrijfsgebouw aanwezig.

 

Installaties:

De meterkast wordt uitgevoerd als een prefab meterkast, afmeting volgens de eisen van het nutsbedrijf. De meterkast is uitgevoerd in een geplastificeerd afgewerkt plaatmateriaal. In de meterkast wordt de standaard meterkastaansluiting aangebracht voor water, elektra en glasvezel. Voor de invoer van een eventuele telefoonaansluiting is een invoerleiding in de meterkast aanwezig. Omdat de bedrijfsruimten CO2-neutraal zijn ontworpen met een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde, is er geen gasaansluiting in het bedrijfsgebouw aanwezig.

 

Zonnepanelen:

De meterkast wordt uitgevoerd als een prefab meterkast, afmeting volgens de eisen van het nutsbedrijf. De meterkast is uitgevoerd in een geplastificeerd afgewerkt plaatmateriaal. In de meterkast wordt de standaard meterkastaansluiting aangebracht voor water, elektra en glasvezel. Voor de invoer van een eventuele telefoonaansluiting is een invoerleiding in de meterkast aanwezig. Omdat de bedrijfsruimten CO2-neutraal zijn ontworpen met een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde, is er geen gasaansluiting in het bedrijfsgebouw aanwezig.

 

Afbouw- en optiemogelijkheden:

Wijzigingen en aangepaste indelingen zijn bespreekbaar zolang de voortgang van het werk dit toelaat. Daarnaast is het uiteraard mogelijk uw bedrijfsruimte geheel naar wens en sleutelklaar te laten afbouwen. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Optiemogelijkheden:

  • Overheaddeur uitgevoerd met elektrische bediening
  • Overheaddeur voorzien van loopdeur
  • Overheaddeur vervangen door een gevelkozijn (onder voorbehoud vergunning)
  • Bouwkundige voorbereidingen voor het laten plaatsen van een plateaulift
  • Afbouw naar wens tot sleutelklare oplevering, informeer naar de mogelijkheden

Contact

Jeroen van der Wal
030 662 22 55
bedrijven@waltmann.nl

Waltmann bedrijfshuisvesting

Specificatie

Blok 1 - koop

Blok 2 - huur